Een bestaande tuin renoveren of een compleet nieuwe tuin aanleggen. Wij vinden het een uitdaging om bestaande bomen en planten weer te gebruiken in het nieuwe ontwerp.

Voor dat er met de aanleg van een tuin begonnen kan worden, is er met de opdrachtgever een uitvoerig, geheel vrijblijvend gesprek, waarin de wensen en mogelijkheden worden geïnventariseerd.
Aan de hand van deze informatie wordt een ontwerp gemaakt. Dit voorstel wordt met de opdrachtgever besproken en eventuele aanpassingen worden verwerkt tot het definitieve ontwerp.
Dit ontwerp bestaat meestal uit een presentatietekening en een matenplan. Ook een uitgebreide werkomschrijving en een gespecificeerde kostenberekening worden dan overlegd. Wanneer alles akkoord is, wordt een tijdsplanning en in overleg, een beplantingsplan gemaakt.
Dit beplantingsplan geeft op duidelijke wijze weer welke planten waar in de tuin komen te staan, waarbij ook een schat aan plant informatie wordt gegeven.